Studiero

Elevernas syn på god arbetsro i åk 4-6:

Elevernas syn på god arbetsro i åk 7-9:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av sandåkerskolan