Mentors samarbete med elev

På Sandåkerskolan har du en mentor, vilket innebär att varje elev har en lärare som mentor. Mentorn och eleven träffas första lektionen varje morgon i respektive mentorsgrupp.

Mentorn har det övergripande ansvaret för dig och kontakten med dina vårdnadshavare, när det gäller såväl hälsa som studiesituation. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något som rör skolarbetet. Du och mentorn arbetar tillsammans med din motivation och uthållighet i skolarbetet. Viktigt att du får lära dig i vilken form du planerar ditt skolarbete. Detta kommer du och din mentor arbeta mycket med.

För att det ska fungera så bra som möjligt har vi utvecklat väl fungerande rutiner och arbetssätt vid frånvarorapportering, likabehandlingsfrågor, utvecklingssamtalstid och mentorstid.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Sandåkerskolan