Bedömning och betyg

Minst en gång varje termin ska du, vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP), ge ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling. Läraren ska också sammanfatta vilka insatser som behövs för att du ska nå dina mål och utvecklas så långt som möjligt. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels innehåller den ett skriftligt omdöme och dels en framåtsyftande planering.

Betyg ges första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. I varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, och det finns kunskapskrav för betygen E, C och A. Du får ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. 
(Skolverket, 2016-10-14)  

Läs mer om bedömning och betyg här eller titta på filmen nedan. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Sandåkerskolan