Skolan och demokratiarbete

Demokrati och studiero är allas vår angelägenhet och ett avgörande verktyg i skolans värld. Vår verksamhet genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Utöver dagligt värdegrundsarbete använder vi oss av planerade möten där du och lärare tillsammans diskuterar frågor i: 

- Elevråd
- Mentorslagsråd
- Matråd     
- Likabehandlingsråd
- Referensgrupper  

Vi är en skola som vill att du går vidare ut i framtiden med en trygg demokratisk värdegrund i din verktygslåda.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Sandåkerskolan