Undervisningen

Vi har en likvärdig utbildning, där du ska få möjlighet att utveckla ditt bästa jag. Undervisningen ska anpassas till dina förutsättningar och behov. Den ska främja ditt fortsatta lärande och din kunskapsutveckling.

Sandåkerskolan är en skola med ämneslärare. Detta innebär att varje ämne står för sig själv, men samtidigt i ett ämnesövergripande metodarbete där flera ämnen integreras. 

Alla elever i åk 4-9 har egna skåp där de förvarar ytterkläder och allt skolmaterial såsom Ipad, schema, böcker och förbrukningsmaterial. Du har lektion i olika klassrum beroende på ämne och undervisande lärare. Sandåkerskolan tycker att det är viktigt att du ska kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig.

Vi arbetar ständigt med att öka din måluppfyllelse och tränar dig i att reflektera över lärandet och i att ta eget ansvar över din skolgång genom motivation, utmaning och ansträngning. Du behöver ett varierat arbetssätt, främjande av din motivation och möjlighet till inflytande.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Sandåkerskolan