Skolan och samarbete med elev/vårdnadshavare

Vi tror på ett gott samarbete mellan skola och hem.

Skolan och ni som vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för er dotters/sons skolgång. Vi vill tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för hennes/hans utveckling och lärande.

Pedagoger informerar er om er dotters/sons skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Vi vill också att ni ska få ta del av vad vi arbetar med i skolan och detta görs bl.a. genom:

- Veckoplanering

- Utvecklingssamtal en gång per termin, fler möten vid behov

- Föräldramöte/Öppet hus

- Rektorsbrev

- Hemsida

- IUP, betyg, omdöme på Familjeportal

 

Stort tack till alla föräldrar som stöttar era barn i deras skolarbete så att de ska lyckas. Att lyckas är inget man bara gör, utan det krävs engagemang, uppmuntran, tillit och egen ansträngning!

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Sandåkerskolan