Sandvångens förskola

Sandvångens förskola är belägen i ett bostadsområde i norra delarna av Landskrona. Förskolan har närhet till grönområde, stranden och goda kollektivtrafik förbindelser.

På vår förskola arbetar vi med att barnen ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, barnen ska på ett lustfyllt sätt inspireras till att lära. Vi ser barnet som kompetent, där dess nyfikenhet och intressen styr utbildning och undervisning. Vi ger barnen inflytande, självkänsla och trygghet i en tillåtande miljö. Alla barn och vuxna ska få må bra, känna glädje och inspiration i vår verksamhet.

Vi arbetar med tre prioriterade mål som står i fokus för vår verksamhet.

  • Förhållningssätt och Bemötande
  • Undervisning
  • Pedagogiska lärmiljöer

På Sandvången finns två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för  de äldre barnen. Vill du veta mer om våra avdelningar finns mer information under respektive flik.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Sandvångens förskola  
Kontakta Sandvångens förskola

Adress

Sandvångsparken 6
261 41 Landskrona

Rektor
Pia Nordin
0418-47 43 71
pia.nordin@landskrona.se

Bitr. Rektor
Sara Anthonsen 
0418-47 43 20
sara.anthonsen@landskrona.se

Avdelningar

Blåbär 1-3 år
073-347 43 72

Nypon 1-3 år
073-347 43 87

Hallon 3-5 år
073-347 43 73

Smultron 3-5 år
073-347 43 49

 
 

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Sandvångens förskola