Om förskolan

St Olov sjös förskola tillhör Verksamhetsområde 5 som består av sex förskolor i Landskronas centrala delar. Till området hör även Tegskiftet, Sandvången, Svarvaren, Vattentornet och Kvarngården. Ledningsteamet består av rektor, två biträdande rektorer, en specialpedagog och en administratör. På St Olov sjö finns tre avdelningar med ca 70 barn.

Vi arbetar för en likvärdighet och en positiv Vi-känsla i vårt område. Alla barn och vuxna ska må bra, känna glädje och inspiration i vår verksamhet. Tillsammans har våra pedagoger en gedigen kompetens och vi försöker sprida kunskap och erfarenheter på alla våra förskolor.

Förskolans viktigaste mål är att lägga grunden för det livslånga lärandet och skapa förutsättningarna för alla våra barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Barnen lär utifrån ett tematiskt arbetssätt.

På förskolan arbetar vi för att barnen ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, och på ett lustfyllt sätt inspireras till att lära. Vi ser barnet som kompetent, där dess nyfikenhet och intressen styr utbildning och undervisning. Vi ger barnen inflytande, självkänsla och trygghet i en tillåtande miljö. Alla barn och vuxna ska få må bra, känna glädje och inspiration i vår verksamhet.

Vi arbetar med tre prioriterade mål i vår verksamhet.

· Förhållningssätt och Bemötande

· Undervisning

· Pedagogiska lärmiljöer

Språkutveckling är alltid i fokus hos oss och barnen ges möjlighet att utveckla sitt lärande genom ämnesövergripande tema. Pedagoger och barn är nyfikna tillsammans och gör varje dag på förskolan meningsfull.

Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling och förändras utifrån vad barnen är intresserade av. Materialet är synligt och tillgängligt vilket gör att ditt barn själv kan välja vad hen vill plocka fram. Vi vuxna är medupptäckare och hjälper till att se möjligheter bakom materialet. I våra mötesplatser får ditt barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn och vuxna, med ett material som utmanar och väcker nyfikenhet. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frånvaro

Glöm ej att ringa till respektive avdelning innan kl. 8.00 om ert barn är sjukt eller ledigt.

Länkar i förskolan  
Länkar i förskolan

Senast uppdaterad av Sankt Olov sjös förskola