Om förskolan

Välkommen till S:t Olov sjös förskola

Förskolan ligger nära Sankt Olovs sjö. Med närhet till Landskronas centrum och varierande miljöer för barnen att besöka. Vi värnar om allas lika värde. Våra grundläggande värden är bland annat att alla barn ska ges lika förutsättningar till utveckling. Vi fångar lärandet Tillsammans i en lustfylld miljö utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Barninflytande är ett förhållningssätt som alla avdelningarna arbetar efter, där en Tillåtande miljö, skapar Trygghet som vi känner Tillit till.

På S:t olovssjö förskola finns det 5 avdelningar. Vi har ett stort samarbete över avdelningsgränserna och vi arbetar tätt tillsammans med grannavdelningen.

Tillsammans arbetar vi efter 4 T:

  • Tillsammans
  • Tillåtande
  • Trygghet
  • Tilllit

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Sankt Olov sjös förskola