Lov i Landskrona

Varje år anordnas lovaktiviteter i kommunal regi och av stadens olika föreningar. Fritids- och kulturförvaltningen sammanställer alla aktiviteter i ett lovprogram och publicerar på hemsidan och i tryckt form.

På tur står jullovet som i Landskrona är 21 december - 7 januari. I mitten på december har alla aktiviteter publicerats i stadens evenemangskalender samt som ett program här på hemsidan. 

Regeringen satsar på gratis lovaktiviteter 

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år under åren 2018–2020. Precis som förra året finns det 200 miljoner kronor i bidrag för sommarlovsaktiviteter till landets kommuner. Från och med i år finns det ytterligare 250 miljoner kronor att fördela till aktiviteter under övriga lov.

Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun. För Landskronas del ger det cirka 1,4 miljoner kronor till sommarlovsaktiviteter år 2018 samt ytterligare cirka 1,7 miljoner kr till aktiviteter under övriga lov som sportlov, påsklov, höstlov och jullov. 

Vill ni vara med?

Nu finns chansen för föreningar och organisationer att visa upp sig och rekrytera medlemmar. Vill ni vara med och ordna gratis lovaktiviteter? 

Fördelning och beviljande av pengar för höstlovsaktiviteter är klar. Nästa möjlighet att söka pengar för lovaktivitet är till jullovet.

Läs mer och ansök om stöd till lovaktiviteter >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer information  
Mer information