Lov i Landskrona

Varje år anordnas lovaktiviteter i kommunal regi och av stadens olika föreningar och organisationer. Alla aktiviteter sammanställs i ett lovprogram och publiceras här på hemsidan.

På tur står sommarlovet som i Landskrona är 13 juni till 16 augusti. Alla aktiviteter publiceras i stadens evenemangskalender (sök kategori lovaktiviteter) samt ett tryckt eller digitalt program.

Regeringen satsning på gratis lovaktiviteter 

Inga sommarlovsstödspengar delas ut 2020.

Regeringen har beslutat att fortsätta ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på bidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 sommaren 2019. Det finns cirka 200 miljoner kronor i bidrag för sommarlovsaktiviteter till landets kommuner. 

Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun. För Landskronas del ger det cirka 1,4 miljoner kronor till sommarlovsaktiviteter år 2019.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer information  
Mer information

Senast uppdaterad av Louise Jönsson