Sommarlovsstöd till gratis sommaraktiviteter

Regeringen fördelar cirka 1,6 miljoner kronor till Landskrona stad för att anordna gratis aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år under sommaren 2017. Totalt utbetalas cirka 200 miljoner kronor till landets kommuner.

Flera barn leker vattenkrig på stranden

Fritids- och kulturförvaltningen arrangerar sommarlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever tillsammans med det lokala civilsamhället. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett roligt och brett utbud av aktiviteter under hela sommarlovet. 

Har du en idé och vill vara delaktig? Ansök om sommarlovsstöd för att förverkliga din idé.

Ansökan om sommarlovsstöd

ANSÖKAN FÖR 2017 ÄR AVSLUTAD.

Föreningar, organisationer och företag kan söka bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter. Ansökningar behandlas löpande. Efter ansökan inkommit får respektive förening / organisation / företag ett preliminärt beslut om bidrag beviljas eller inte. Slutgiltigt besked lämnas den 4 maj.

Kriterier för aktiviteterna

För att kunna få stöd till er sommarlovsaktivitet måste nedanstående kriterier uppfyllas. Chansen att få pengar ökar också vid samverkan med andra aktörer.

Aktiviteterna ska

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år men även andra åldrar får givetvis inkluderas
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Marknadsföring av er aktivitet 

I all marknadsföring av aktiviteten ska det synas att den arrangeras med hjälp av sommarlovsstöd från Landskrona stad. Landskrona stads logga går att få för användning.

Redovisning av sommarlovsstöd

REDOVISNINGEN FÖR SOMMAREN 2017 ÄR AVSLUTAD.

Beviljat sommarlovsstöd ska redovisas till Landskrona stad senast den 31 augusti.

 

Sommarlovsprogram

Ett fullspäckat sommarlovsprogram publiceras här på vår hemsida samt delas ut i skolan till alla grundskolelever i Landskrona kommun så snart det är klart.  Det brukar vara i början av juni. Alla aktiviteter som beviljats sommarlovsstöd kommer att synas i programmet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Sebastian Sanchez Riveros
0418-47 35 94
sebastian.sanchezriveros
@landskrona.se