Föreningsliv

Landskrona har en stor och bred föreningsverksamhet. Här finns allt från idrott och kultur till invandrar-, scout- och pensionärsföreningar.

I föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i det svenska samhället. Ideella föreningar är öppna för alla. Sök gärna i vårt föreningsregister om du letar efter en speciell aktivitet eller förening.

Stöd till föreningar

Landskrona stad stödjer föreningslivet på olika sätt. Dels ekonomiskt då föreningar kan söka olika bidrag, dels i form av upplåtelse av lokaler och anläggningar. Andra former av stöd är service och hjälp vid arrangemang, utbildningar och stöttning i föreningens utveckling.

Service till föreningar

På Puls arena kan föreningar boka konferenslokaler för utbildningar, möten och andra föreningsträffar. Det finns lokaler med både projektor, smartboard och trådlöst internet. Stadens föreningar är även välkomna hit för att kopiera till exempel matchprogram, affischer och medlemsinformation eller få hjälp med bidragsansökan. Vid kopiering tas eget papper med. Här arrangeras också utbildningar av Skåneidrotten och andra aktörer som stadens olika föreningar blir inbjudna till.  

Marknadsför föreningen och dess arrangemang

Idag är det viktigt att synas och höras för att kunna rekrytera nya medlemmar samt få publik till sina tävlingar och andra arrangemang. För att underlätta för föreningar har  en checklista tagits fram över vart föreningar gratis kan nå ut med sin information. Det gäller hemsidor, sociala medier, digitala infartsskyltar, tidningar m.m. 

Ladda hem Checklistan för spridning av information

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson