Starta en förening

Saknar du en verksamhet i Landskrona? Vet du fler som vill utöva den verksamhet som inte finns? Då kan det vara idé att överväga att starta en ny förening.

Största skälet till att bilda en förening är just att idrotten eller verksamheten man vill utöva saknas i den kommun man bor eller att man under ordnade förhållande vill möta fler som delar ens intresse. Genom att bilda en förening skapar man en fastare gemenskap kring detta intresse men det medför också både administrativa och organisatoriska åtaganden.  

Föreningen blir en juridisk person vid bildandet. En juridisk person kan äga tillgångar och ha skulder, den kan vara part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter. En juridisk person kan försättas i konkurs. Enligt gällande huvudregel är det den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för de förbindelser som uppkommer i föreningen. Enskilda medlemmar går i princip fria från allt personligt betalningsansvar och föreningens företrädare blir ansvariga i princip enbart om de inte följer vad som åligger dem att göra.

Det är ganska viktigt att både medlemmar och föreningens företrädare har grundläggande föreningsrättsliga kunskaper. Innan en förening bildas bör därför dessa kunskaper inhämtas.

Allt du behöver veta om en ideell förening

Det finns en intressant och informativ hemsida som handlar om allt inom föreningslivet; bilda förening, verka i förening, förtroendevalda, ideell & anställd, verksamhetsplatser och pengar. Hemsidan är intressant både för nybörjare på området och de mer erfarna.

Läs mer på  www.forening.se eller på svenskidrott.se 

Skatteverkets hemsida hittar du också bra information om ni vill starta eller avregistrera en förening, se vilka skatteregler som gäller för er, deklarera för en förening eller göra en adressändräng för föreningen. 

Nedan kan du läsa i korta drag om de första och viktigaste åtagande vid bildandet av en förening.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Föreningssamordnare
0418-47 33 42
bidrag.fritid@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson