HELA Landskrona

HELA Landskrona är ett initiativ för att lyfta den mångfald av idéburna organisationer som finns i Landskrona. Vi vill minska avståndet mellan medborgare, beslutsfattare och organisationer genom att skapa sammanhang där alla är välkomna att ta del av hela Landskronas rika utbud.

 

Samverkan, delaktighet, dialog och mångfald är fyra ord som kan definiera vad HELA Landskrona står för. Alla idéburna organisationer och landskronabo är välkomna att vara med och utveckla HELA Landskrona.

HELA Landskrona vill också underlätta för alla idéburna organisationer att hitta olika former för samverkan som bidrar till att de utveckar sina verksamheter och Landskronabornas förbättrade folkhälsa.

HELA Landskrona: Mässan 

På mässan kan alla idéburna organisationer visa upp sin verksamhet, rekrytera volontärer, nya medlemmar och ordna prova på-aktiviteter eller andra aktiviteter som kan vara intressanta för landskronaborna. Stadens verksamheter kan marknadsföra sina aktiviteter och hitta nya partners.

Organisationerna är också välkomna att medverka på scen med musik, uppvisningar eller berätta om sin verksamhet.

HELA Landskrona: Veckan

Veckan är dagarna efter mässan. Under veckan kan alla intresserade organisationer, engagerade individer och stadens verksamheter ordna öppet hus, föreläsningar, workshops, seminarier, föreställningar, dialoger med mera.

HELA Landskorna vill att veckan blir en arena där organisationer hittar varandra och där medborgarna hittar nya sätt att engagera sig och vara delaktiga stadens utveckling genom till exempel samverkan, dialog och diskussion.

Vill er organisation medverka?

Det finns olika sätt för en organisation att medverka. Antingen enbart att vara med under HELA Landskrona: Mässan eller HELA Landskrona: Veckan men det går också att medverka i båda. Hur mycket ni vill engagera er och med vad bestämmer ni själv.

Alla idéburna organisationer är välkomna att vara med i projektgruppen. Projektgruppen ansvarar för planering, samordning och genomförande av HELA-Landskrona. Om ni vill vara med i projektgruppen kontakta

Helena Rasmusson, Hyresgästföreningen, 
helena.rasmusson@hyresgastforeningen.se

Ameli Frostell, Jämlik.nu, 
ameli.frostell@gmail.com

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.