Anmäl din organisation och ditt arrangemang till veckan

Här anmäler du ditt intresse för att delta i HELA Landskrona: Veckan 2018 i formuläret längre ned på sidan. Du blir sedan kontaktad av HELA Landskrona via e-post. Sista anmälningsdag är torsdagen den 31 maj.

Information om behandling av personuppgifter

För att kunna ta emot och administrera din intresseanmälan behöver vi ditt samtycke till att behandla dina uppgifter.  De uppgifter som du lämnar kommer att kommer att hanteras av de medlemmar i Hyresgästföreningen, jämlikt.nu och den personal på Fritids- och kulturförvaltningen som arbetar med HELA Landskrona. Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke men det påverkar inte den behandling som redan skett.

Du ger ditt samtycke genom att markera kryssrutan nedan.

Dina uppgifter kommer att sparas för att vi ska kunna kontakta dig om kommande HELA Landskrona. Uppgifterna sparas tills du anger att du inte längre är intresserad av att delta i HELA Landskrona. Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. 

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Fritidsnämnden i Landskona stad. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade och borttagna samt att efter anmälan få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig hos Fritidsnämnden. Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen till Datainspektionen. Du når Fritidsnämnden genom Landskrona stads växel på telefon 0418-47 00 00.

Kontaktuppgifter:
Fritidsnämnden, Landskrona stad, 261 80 Landskrona
E-post: kommun@landskrona.se

Vad vill ni arrangera under Mångfaldsveckan?
Krävs föranmälan till ditt arrangemang?
Alla arrangemang som kräver föranmälan har ett gemensamt sista datum vilket är den 18 september.
Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter.*
Angiven kontaktperson för föranmälan till arrangemang har godkänt att hens uppgifter lämnats och används i program för att marknadsföra evenemanget HELA Landskrona och den egna organisationens arrangemang. Hen har informerats om att efter att anmälan är inskickad kan kontaktuppgifter komma att synas i olika kanaler där programmet för evenemanget marknadsförs.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.