Anmäl din organisation och ditt arrangemang till mässan

Här anmäler du ditt intresse för att delta i HELA Landskrona: Mässan 2018 i formuläret längre ned på sidan. Du blir sedan kontaktad av HELA Landskrona via e-post. Sista anmälningsdag är tisdagen den 31 juli.

Information om behandling av personuppgifter

För att kunna ta emot och administrera din intresseanmälan behöver vi ditt samtycke till att behandla dina uppgifter.  De uppgifter som du lämnar kommer att kommer att hanteras av de medlemmar i Hyresgästföreningen, jämlikt.nu och den personal på Fritids- och kulturförvaltningen som arbetar med HELA Landskrona. Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke men det påverkar inte den behandling som redan skett.

Du ger ditt samtycke genom att markera kryssrutan nedan.

Dina uppgifter kommer att sparas för att vi ska kunna kontakta dig om kommande HELA Landskrona. Uppgifterna sparas tills du anger att du inte längre är intresserad av att delta i HELA Landskrona. Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. 

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Fritidsnämnden i Landskona stad. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade och borttagna samt att efter anmälan få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig hos Fritidsnämnden. Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen till Datainspektionen. Du når Fritidsnämnden genom Landskrona stads växel på telefon 0418-47 00 00.

Kontaktuppgifter:
Fritidsnämnden, Landskrona stad, 261 80 Landskrona
E-post: kommun@landskrona.se

Hur vill ni synas på mässan?
Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter.*

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.