Att anordna ett lotteri

En steg för steg-guide från att föreningen bestämmer sig för att man vill ha ett lotteri till att lotteriet ska redovisas.

1. Beslut om lotteri

Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.

2. Utse en kontaktperson

Föreningen ska utse en kontakperson för lotteriet. Det ska framgå i styrelseprotokollet vem det är och var man får tag i honom/henne.

4. Hämta ansökningsblankett för kommunala lotterier

Ladda ned blankett för Registrering enligt 6 kap. 9 § Spellagen.

5. Skicka in handlingarna

Följande handlingar ska, tillsammans med ansökan, skickas till lotterihandläggare (Landskrona stad, Teknik- och fritidsförvaltningen, Tomi Laamanden, 261 80 Landskrona:

- Kopia av antagna stadgar
- Kopia av protokoll där det framgår beslut för att registrera sig för lotterier
- Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
- Revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
- Resultat och balansräkning för det senaste avslutade verksamhetsåret

Är du redan en bidragsberättigad förening under teknik- och fritidsnämnden behöver du bara skicka med protokollsutdraget.

6. Avgifter och slutredovisning

Avgiften för registreringen faktureras direkt efter att ansökan godkänts. Kontrollavgiften faktureras cirka en månad efter lotteriet har startats. Snarast efter lotteriet avslutats ska föreningen skicka in redovisningen till kontrollanten, som i sin tur skickar in till lotterihandläggaren på teknik- och fritidsförvaltningen.

Ladda hem redovisningsblankett för registreringslotteri

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Lotterihandläggare  
Lotterihandläggare

Senast uppdaterad av Louise Jönsson