Nyhetsbrev till föreningar

Nyhetsbrev är ett sätt som staden kommunicerar med bidragsberättigade föreningar under fritidsnämnden och kulturnämnden.

Tid för fritid är ett nyhetsbrev som kommer ut 4-5 gånger per år och distribueras till alla bidragsberättigade föreningar under fritidsnämnden.

Nytt från Kulturstöd är nyhetsbrevet till kulturföreningar och studieförbund som är bidragsberättigade under kulturnämnden.

Nyhetsbreven skickas via mejl och det gör det enkelt att vidarebefordra till styrelsen och ledare i föreningen som eventuellt berörs av innehållet. Här får föreningar ta del av nyheter och tips men framför allt är det en påminnelse om bidragsansökningar, träningstider, träningsuppehåll, utbildningar med mera.

Tid för fritid

Här når du alla nummer av Tid för  fritid som skickats ut i år.

Inga utkomna 2018

Nytt från Kulturstöd

Här når du alla nummer av Nytt från Kulturstöd som skickats ut i år.

Nytt från Kulturstöd nr 1 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Idrott, scout, religiösa, 
friluft, politiska, spel
och nykterhetsföreningar:
Tomi Laamanen
0418-47 33 42
bidrag.fritid@landskrona.se

Kulturföreningar,
studieförbund:
Emeli Zeilon
0418-47 31 21
bidrag.kultur@landskrona.se