ÖV-HUSET

En mötesplats för Kultur, Kreativitet & social innovation.

Landskrona växer och medborgarnas behov av mötesplatser för kultur och kreativitet ökar. För att tillgodose behovet ger Landskrona stad nu idéburna organisationer möjlighet att verka i nyförvärvade ÖV-huset.

Vision

ÖV-Huset ska vara en kreativ och kulturell mötesplats där medborgarnas delaktighet, engagemang och inresse skapar glädje och inspiration till att utveckla Landskrona mot en hållbar framtid.

Syfte & Mål

 • Att stärka den idéburna sektorn i Landskrona
 • Att genom kultur och demokratisk delaktighet, med stöd av idéburna organisationers kompetens och nätverk, öka medborgarnas inflytande av Landskronas utveckling.

ÖV-huset ska

 • Bli en samlingsplats för organisationer inom socialt, kulturellt och kreativt arbete
 • Inspirera till samverkan
 • Öka kulturutbudet i staden, främst för barn & unga

De organisationer som verkar i ÖV-Huset ska

 • Vara demokratisk uppbyggda
 • Driva politiskt- och religiöst obundna verksamheter
 • Vara öppna för samverkan med andra organisationer i huset
 • Vara lättillgängliga
 • Aktivt verka för jämställdhet & social hållbarhet
 • Främja samt öka dialog & samverkan med staden & andra parter
 • Utveckla & medverka i ÖV-Husets Husråd

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor, kontakta  
Vid frågor, kontakta

Sebastian Sanchez Riveros
Utvecklare

ovhuset@landskrona.se

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall