Algblomning vid badstränderna

Kommunen har höjd beredskap sommartid inför eventuell algblomning vid badstränderna i Landskrona. Ändringar i väderleken kan snabbt skapa förutsättningar för större ansamlingar av alger.

Algblomning är när vissa alger eller bakterier förökar sig på kort tid i stora mängder. Det händer främst under högsommaren och hösten. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag.

Varje sommar brukar det kommar varningar om att i år blir det mycket algblomning utan att vi har behövt stänga några stränder. År 2003 var det algblomning som närmast kommer det som ger anledning till åtgärder. Troligen avgörs algblomningens påverkan i Landskrona mer av vindar och strömmar än av hur kraftig algblomningen är.

Det finns framtagna kriterier när nivån varning respektive badförbud inträder på badplatsen:

Varningsskyltar 
sätts upp om cyanobakterierna (giftalger) syns så nära badplatsen att det finns risk för att badande kommer i kontakt med dem.

Förbudsskyltar
sätts upp om cyanobakterierna är så nära stranden att de badande med stor sannolikhet kan komma i kontakt med dem. 

Läs mer om algblomning på SMHI
Läs mer om algblomning på Hav- och vattenmyndigheten hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson