Algblomning vid badstränderna

Kommunen har höjd beredskap sommartid inför eventuell algblomning vid badstränderna i Landskrona. Ändringar i väderleken kan snabbt skapa förutsättningar för större ansamlingar av alger.

Varje sommar brukar det kommar varningar om att i år blir det mycket algblomning utan att vi har behövt stänga några stränder. År 2003 var det algblomning som närmast kommer det som ger anledning till åtgärder. Troligen avgörs algblomningens påverkan i Landskrona mer av vindar och strömmar än av hur kraftig algblomningen är.

Det finns framtagna kriterier när nivån varning respektive badförbud inträder på badplatsen:

Varningsskyltar 
sätts upp om cyanobakterierna (giftalger) syns så nära badplatsen att det finns risk för att badande kommer i kontakt med dem.

Förbudsskyltar
sätts upp om cyanobakterierna är så nära stranden att de badande med stor sannolikhet kan komma i kontakt med dem.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.