Trängselupplysning på stränderna

Under sommaren rapporteras den upplevda trängseln på våra välbesökta badplatser. Rapportering sker dagligen, en gång i timmen med start klockan 10.30.

Även i år väntas det bli högt besökstryck på våra stränder i Landskrona. Stränderna Lagunen, Cement och Lill-Olas har därför värdar på plats som ska hjälpa besökare att hålla avstånd och följa rekommendationerna för att minska smittspridningen av covid-19. Värdarna gör även en visuell bedömning av trängseln på plats, rapporterar in via telefonen och resultatet visas här. 

Du kan kolla strandläget från den 21 juni fram till och med söndag den 15 augusti.

Rapportering av upplevd trängsel

Värdena för trängseln visas i låg, medel och hög trängsel och de visas i förhållande till upplevd trängsel på platsen. Det är våra värdar som cirkulerar på stränderna som rapporterar. Rapporteringen sker dagligen, en gång i timmen, med start klockan 10.30 fram till 17.30. På Lagunen sker rapporteringen på helgen från klockan 12.30 till 17.30.

 

 

Det här betyder värdena

Låg trängsel

Stranden har utmärkta möjligheter för dig som besökare att hitta en säker plats att njuta av vår fina strand. 

Medel trängsel

Stranden har fortfarande goda möjligheter för dig som besökare att njuta av ett säkert besök utan risk för trängsel. 

Hög trängsel

När trängseln är hög ber vi dig att om möjligt välja en annan strand eller en annan tidpunkt när trängseln minskat.
 
Tack för att du tar ansvar för din egen och dina medmänniskors säkerhet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson