Natur, parker & friluftsliv

Landskrona har en mängd roliga, sportiga, äventyrliga och njutbara aktiviteter att erbjuda. Du har aldrig långt till parker, grönområden eller vatten.

I staden finns inte mindre än 12 parker att njuta av och i kommunen finns tre större naturområden; Saxtorpsskogen, Lill-Olas och Ven. Därtill finns också några mindre naturområden.

Landskrona är en artrik kommun med många fina naturtyper. Ven är kommunens pärla när det kommer till artrikedom, men det finns även unika djur- och växtarter på fastlandet. I kommunen finns det ett 10-tal fridlysta arter, varav några av dessa arter kan bara hittas i kommunen och på ett fåtal andra platser i Sverige.

Landskrona erbjuder också en mångskiftande havsmiljö. Här utnyttjas havsområdet av yrkessjöfarten, fritidsbåtstrafiken, yrkes- och fritidsfiskare samt för bad och rekreation. Från kusten har du en underbar utsikt mot Ven och Danmark.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson