Vattendragen

Här och var slingrar sig Saxån fram i sitt ursprungliga lopp. Nedströms Gissleberga kvarn

Här och var slingrar sig Saxån fram i sitt ursprungliga lopp. Nedströms Gissleberga kvarn

Råån, Saxån och Braån samt ett tio-tal mindre vattendrag finns i kommunen. Både Råån och Saxån-Braån har kommunala samarbetsorgan som arbetar med övervakning av vattenkvaliteten och vattenvårdande åtgärder. Det finns också en ideell förening för Säbybäcken.

Vattendragen i kommunen påverkas av omgivande jordbruksmarker genom konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket. Höga halter av näringsämnen medför en kraftig växtproduktion omkring och i vattendragen.

Genom att skapa våtmarker och återskapa slingrande lopp i de tidigare raka vattendragen, kan man utnyttja vattendragens egen reningsförmåga för att förbättra vattenkvaliteten.

Läs mer om Råån på Rååns vattenråds hemsida och om Saxån-Braån på Saxån-Braåns vattenråds hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich