Vattendragen

Här och var slingrar sig Saxån fram i sitt ursprungliga lopp. Nedströms Gissleberga kvarn

Här och var slingrar sig Saxån fram i sitt ursprungliga lopp. Nedströms Gissleberga kvarn

Råån, Saxån och Braån samt ett tio-tal mindre vattendrag finns i kommunen. Både Råån och Saxån-Braån har kommunala samarbetsorgan som arbetar med övervakning av vattenkvaliteten och vattenvårdande åtgärder. Det finns också en ideell förening för Säbybäcken.

Vattendragen i kommunen påverkas av omgivande jordbruksmarker genom konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket. Höga halter av näringsämnen medför en kraftig växtproduktion omkring och i vattendragen.

Genom att skapa våtmarker och återskapa slingrande lopp i de tidigare raka vattendragen, kan man utnyttja vattendragens egen reningsförmåga för att förbättra vattenkvaliteten.

Läs mer om Råån på Rååns vattenråds hemsida och om Saxån-Braån på Saxån-Braåns vattenråds hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich