Vandringsleder

Skåneleden genom Landskrona är cirka 23 km lång och följer orange markering. Leden ansluter till Helsingborg i norr och Kävlinge i söder.

Leden genom Landskrona är en del av Skåneledens delled Öresundsleden, SL 5. Öresundsleden är uppdelad i 21 etapper. Etapp 8 kommer från Rydebäck i norr och slutar vid Landskrona Citadell och etapp 9 startar från Landskrona Citadell och leder söderut till Järavallen via Häljarp och Saxtorp. Leden har också en etapp på ön Ven, etapp 9a.

Längs lederna finns dessutom flera promenadslingor med olika längd och framkomlighet. Du följer alltid markerade stigar och vägar.

Ladda ned karta över Skåneleden och nedanstående promenadslingor

Skåneleden norrut

Leden norrut går längs en av Skånes vackraste kuststräckor med härlig utsikt över Öresund. Du går genom genuina fiskelägen, vandrar uppe på kustbranterna och anar spåren av den intensiva tegelindustrin som en gång präglade kusten. Leden ansluter till tågstationerna i Glumslöv och Landskrona.

Bra att veta

Förkortning: SL5, Etapp 8
Ledens längd:
 12,4 km
Gångtid: ca 3 timmar
Markering: Orange markering på trästolpar och på befintlig konstruktion såsom belysningsstolpar, trafikstolpar och trappräcken.

Framkomligheten för barnvagnar och rullstolar är god mellan Landskrona centrum och Lill-Olas, Borstahusen. Från Lill-Olas och norrut är framkomligheten delvis begränsad på grund av tuffare naturterräng. Det gäller områdena Sandbergen, Sundvik och Ålabodarna-Fortuna. Alternativa vägar går via grusvägar och gång- och cykelbanor.

Kortare slingor längs leden

  • Sandbergsslingan
  • Borstahusslingan
  • Exanslingan
  • Citadellslingan

Skåneleden söderut

Skåneleden söderut sträcker sig genom omväxlande miljöer från Landskrona stadskärna ut till Järavallens naturreservat i Kävlinge. Längst leden ligger både Häljarp samhälle och Saxtorpsskogen, men likaså den slingrande Saxån och artrika sandmarker. Leden ansluter till tågstationerna i Landskrona och Häljarp.

Bra att veta

Förkortning: SL5, Etapp 9
Ledens längd:
 13 km
Gångtid: ca 2 timmar 30 minuter
Markering: Orange markering på trästolpar och på befintlig konstruktion såsom belysningsstolpar och trafikstolpar.

Framkomligheten för barnvagnar och rullstolar är god från Landskrona stadskärna till Häljarp. Från Häljarps centrum och söderut är framkomligheten delvis begränsad på grund av naturterräng. Det gäller främst området längs Saxån och för alternativ väg välj då att fortsätta följa Landskronavägen mellan Ågatan och Klintkärrsvägen.

Kortare slinga längs leden

  • Saxåslingan

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Cecilia Leander