Puls arena växer

Nu bygger vi för framtiden. Puls arena byggs om för att skapa en större och mer dynamisk mötesplats med inriktning på träning, möten och konferenser.

En skiss på utsidan av Nya Puls arena

Befintliga Puls arena ska byggas ihop med grannfastigheten. Det innebär en tillbyggnad mellan Puls arena och grannfastigheten som knyter samman den idrottsanläggning, som blir den största genom tiderna i Landskrona.     

Om- och tillbyggnaden kommer att ske i två etapper. I etapp 1, som redan har påbörjats, byggs och iordningsställs tillbyggnaden. I den byggnaden blir det en idrottshall för gymnastik men även reception, café, litet bibliotek och möjlighet till spontanidrott. Landskrona Ski Club får också en plats för sin skidythyrning. Huvudentrén flyttas till nybyggda delen med parkeringsyta på baksidan mot Varggatan. Första etappen beräknas vara klar senast i september 2017.

Etapp 2 fokuserar på att bygga om grannfastigheten. I den nya idrottsanläggningen blir det plats för boule, bangolf, skate, tyngdlyftning, karate, jujitsu, shotokan, taekwondo, judo och kickboxning. Andra och sista etappen, beräknas vara klar i november 2017.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson