Motionsspår

I kommunen finns fyra motionsslingor. Tre av dessa är belysta. Två av motionsspåren ligger i centralorten och två i byarna, varav en i Häljarp och en i Asmundtorp.

En tjej som joggar i motionsspåret i Lill-Olas

Häljarps motionsslinga

Längd: 1,4 km
Belysning: Ja. Belysningen sker med automatik från solnedgång fram till cirka kl. 22.00 och är även igång några timmar på morgonen.
Underlag: Flis
Markering: Ja, på befintliga belysningsstolpar
Lämplig bilparkering: Vid Gräsvägen, ca 130 meter norr om slingan

Slingan går i ett skogsområde med mestadels lövträd. 2016 anlades ny belysning längs slingan med LED-lampor och nedgrävd elkabel.

Karta 

Karlslunds motionsslinga

Längd: 1,6 km
Belysning: Ja. Belysningen sker med automatik från solnedgång fram till cirka kl. 22.00 och är även igång några timmar på morgonen.
Underlag: Flis
Markering: Ja, på befintliga belysningsstolpar
Lämplig bilparkering: Längs Karlslundsvägen

Slingan går genom ett skogsområde med mycket bok och ekträd. Skogen hyser Sveriges troligen största koloni av råkor (referens wikipedia). I mitten av skogen ligger Karlslunds djurpark. I närhet av slingan finns även ett utegym med träredskap.

Karta

Lill-Olas motionsslinga

Längd: 3,6 km
Belysning: Ja. Belysningen sker med automatik från solnedgång fram till cirka kl. 22.00 och är även igång några timmar på morgonen.
Underlag: Flis
Markering: Ja, på befintliga belysningsstolpar och på ekstolpar
Lämplig bilparkering: Längs Lill-Olas väg

Den här slingan går genom barrskog och lövskog men också runt campingområdet och en bit längs havet. Möjligheten finns att dela längden i två delar på ca 1,8 km vardera. Slingan följer Skåneleden på sträckan längs havet. 

2013 anlades ett utegymmed träredskap i den södra delen, samt att motionsslingan förlängdes längs kustennorrut. Under 2014-2016 har det gjorts andra omdragningar av slingan på grundav att stora delar av campingområdena flyttades om och Mötesplats Borstahusen byggdes.Det har även gjorts större gallringsarbeten i det södra skogsområdet av slingan. 

Karta

Asmundtorps motionsslinga

Längd: 700 m
Belysning: Nej
Underlag: Gånggrus och gräs
Markering: Nej
Lämplig bilparkering: Det finns två bilparkeringar i närområdet; en längs Nordanvägen och en i slutet av Smedvägen, Den senare anlades så sent som i början av 2016.

Slingan går i ett blandat skogsområde med både löv- och barrträd. Ett större gallringsarbete gjordes under sensommaren 2015.

Karta 

Aktuellt

Utvärdering pågår hur vi kan förbättra och eventuellt förlänga motionsslingan från 700 meter till 1,4 km. Förbättringen gäller markunderlaget samt att vi vill undvika att ha dragningen på gång/cykelbanan. Förlängningen är tänkt att bli över ån i öster vid konstgräsets slut och tillbaka över den befintliga bron i väster. Startpunktför slingan är föreslagen vid kullen vid idrottshallen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.