Ungdomsarenor & Mötesplatser


Lättläst sida

Välkommen till våra tre ungdomsarenor i Landskrona stad!

Sektionen för tidiga och främjande insatser tillhandahåller tre arenor för kommunens ALLA ungdomar i åldern 13-18 år. Sektionen strävar efter att våra arenor ska vara en trygg och meningsfull mötesplats, där du kan träffa trygga ungdomssekreterare som bidrar till att du har en meningsfull fritid. För att vara på våra ungdomsarenor måste man lösa ett medlemskap vilket är gratis. 

I vår verksamhet har vi som mål att du som ungdom ska kunna vara delaktig, utvecklas och ha inflyttande i verksamheten. Till oss är alla välkomna oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. 

Våra olika ungdomsarenor: 

Sektionen arbetar även med: 

 • Gruppverksamhet 
 • Arrangemang 
 • Dans- och musikverksamhet 
 • Lovverksamhet  
 • Skapande och kreativitet  
 • Delaktighet 
 • Samarbete med skolorna 
 • Afterschool  
 • Äventyrspedagogik
 • Idrottsverksamhet
 • Raster

Allt som sker läggs ut på vår Instagram ¨sektionenfritid¨ och på vår app ¨Ung i Landskrona¨.
 
Sektionen finns också regelbundet på andra platser i kommunen och anordnar större och mindre evenemang. Vi finns även på alla högstadieskolor någon gång per termin för att skapa kontakt och marknadsföra våra aktiviteter.   
 
Mer information om varje arena hittar du via menyn.  

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Sektionen för tidiga
och främjande insatser

Sektionschef
Linda Nemes
0733-47 34 67
Mejla Linda

 

 

Senast uppdaterad av Nathalie Asp Andersson