Kontakta kulturförvaltningen

Du är välkommen att skicka en fråga till oss om du vill veta mer om någon av våra verksamheter eller komma i kontakt med personalen.

Frågor besvaras under vardagar, måndag till fredag mellan cirka kl. 08.00-17.00. 

Om du vill hjälpa oss att bli bättre så kan du skicka in synpunkter och förslag till förbättringar via kommunens synpunktshantering.

Här skickar du in din synpunkt

Behandling av inkomna personuppgifter 

För att kunna ta emot och administrera din fråga behöver vi ditt samtycke till att behandla dina uppgifter. De uppgifter som du lämnar (namn och e-post) kommer att kommer att hanteras av den personal från kulturförvaltningen som tar emot frågan samt den personal som frågan vidarebefordras till för att du ska få svar. Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke men det påverkar inte den behandling som redan skett.

Du ger ditt samtycke genom att markera kryssrutan nedan.

Dina uppgifter sparas för att vi ska kunna kontakta dig gällande din fråga. Uppgifterna sparas bara till frågan är besvarad, därefter raderas mejlet . Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Kulturnämnden i Landskona stad. Du rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade och borttagna. Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen till Datainspektionen.

Du når Kulturnämnden och Landskrona stads dataskyddsombud genom Landskrona stads växel på telefon 0418-47 00 00.

Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter*

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall