Litteraturprofilförskolor

Under hösten 2016 påbörjades en samarbetsprocess mellan Landskrona stadsbibliotek och tre av stadens förskolor där målet är att utveckla det läsfrämjande arbetet i förskolan och att inspirera föräldrar till att läsa mer med sina barn.

På förskolorna ingår redan böcker, läsning och sagor som en viktig del i uppdraget. Tanken är att den här processen ska utveckla detta arbete. Inspiration har tagits från arbetet med litteraturprofilförskolor i Mölndals kommun.

Förskolorna ska, med stöttning från biblioteket, uppfylla ett antal kriterier. De kriterierna som ska uppfyllas är bland annat att förskolorna använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet, ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning samt samverkar aktivt med biblioteket

Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera barns språkutveckling är överväldigande. Detta är också tydligt formulerat i de styrdokument som reglerar biblioteks- och förskoleverksamheten. På sikt är tanken att fler förskolor i Landskrona stad ska inkluderas i processen.

Fördjupande texter om litteraturprofilförskolor:

Läsfrämjande samarbete i Mölndal

Litteraturprofilförskolor i  Mölndal

Litteraturprofil i förskoleverksamheten – vad ger det barnen?

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Evenemang på biblioteket  
Evenemang på biblioteket