Biblioteket dokumentär

Landskrona stadsbibliotek arrangerar under 2016 en serie program där syftet är att erbjuda en programverksamhet som samtidigt attraherar både vana och mindre vana biblioteksbesökare som exempelvis nyanlända och SFI-studenter.

Med projektet Biblioteket dokumentär vill Landskrona stadsbibliotek försöka att ge en bättre plattform för nyanlända i sitt nya hemland både socialt och professionellt och bidra till en fördjupad bild av det mångkulturella Sverige. Målet är att erbjuda programpunkter som lockar både nya och vana programbesökare och etablera kontakt med nya aktörer för ett bredare programutbud. Tanken är att engagera artister, författare och journalister som är etablerade i samhället med en mindre känd person och kanske av annan nationalitet men inom samma yrke eller ämne. Personerna får gärna vara bosatta i Landskrona och engagerade i ett område som kan vara intressant för våra besökare. Genom att engagera två personer som är kända för olika delar av våra besökare kan också ett möte skapas i publiken. Samarbetspartners: ABF, Europa Skåne Nordväst Smockadoll bokförlag, och Svensk Biblioteksförening.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Evenemang på biblioteket  
Evenemang på biblioteket