Om projekt Flyga drake

Med draken i fokus skapar projektet Flyga drake nya plattformar för möten mellan människor runt om i Landskrona och Skåne.

Glad pojke som springer med en drake i handen på Citadellet i LandskronaGenom kreativa verkstäder i drakbygge och drakflygning är förhoppningen att underlätta integration och interkulturella möten i Landskrona. Tanken är att de som redan bor i staden ska få möjlighet att lära känna de asylsökande, nytillkomna invånarna och tvärtom, genom mötet i skapandet.

Projektet pågår år 2017-2018 och kommer att bjuda på olika aktiviteter i drakens tecken. Bland annat anordnas verkstäder i drakbygge och en fest för drakflygning.

Verkstäderna i drakbygge leds av Farah Ali och Maiad Khalili, som båda är konstnärer från Syrien. Hemslöjden i Skåne lånar ut sina lokaler på Österleden 10 för ändamålet, men arrangemangen hålls även på andra platser runt om i Landskrona och Skåne.

På biblioteket uppmärksammas de litterära, ofta eldsprutande, drakarna genom bland annat sagostunder, bokprat, föredrag och filmvisningar.

Projektledare för Flyga Drake är Linnéa Johansson (linnea.johansson@landskrona.se, 0418-473519).

Bakom projektet står Landskrona stads Fritids- och kulturförvaltning och Hemslöjden i Skåne med stöd från Region Skåne.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Evenemang på biblioteket  
Evenemang på biblioteket