Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg

Under 2016 har biblioteken inom Familjen Helsingborg genomfört bokprat, boksamtal och en serie författarträffar. Målet är att ge bättre läsförståelse och väcka lust till läsning av skönlitteratur hos eleverna inom vuxenutbildningen.

För att stärka den lättlästa litteraturen, det läsfrämjande arbetet och samarbetet med vuxenutbildningen har biblioteken inom Familjen Helsingborg samarbetat i detta läsfrämjande projekt för att nå fler vuxna med svenska som andraspråk. Projektet bygger på det tidigare läslyftprojektet i Landskrona där vi under våren 2016 bjudit in författare som skriver lättläst och vänt oss till nyanlända inom vuxenutbildningen. I rapporten Aktionsforskande bibliotekarier kan du läsa mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Evenemang på biblioteket  
Evenemang på biblioteket