Hyresgäster

Agneta Hemert – agnetahemert.se

Anita Christoffersson – anitachristoffersson.se

Berit Fradera – beritfradera.se

Bianca Maria Khon Barmen – biancamariabarmen.se

Hans Jonsson – fotografhansjonsson.se

Jonas Westring – jwestring.com

Joakim Erixon Flodman – erixonflodmanphoto.com

Kim Berkhuizen – instagram.com/kimberkhuizenart

Lena Flodman - lenaflodman.com

Norbert Robles – robles.se

Sofi Hagman - soha@live.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout