Kulturplanen - Var med och tyck till!

Inbjudan att delta i enkät om kulturlivet i Landskrona

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av Kulturnämnden med att ta fram en långsiktig kulturstrategi för stadens kulturliv.

Denna enkätundersökning genomförs som en del av detta arbete av Kulturförvaltningen i Landskrona stad. För att skapa hållbar och jämlik kultur i hela Landskrona med god kvalitet samt för att vara tillgänglig och utveckla kulturen tillsammans med medborgare och kulturaktörer, är det viktigt för oss att veta vad invånare, besökare och andra aktörer i staden tycker och tänker om Landskronas kulturliv.

Hur gör vi kulturlivet tillgängligt, kvalitativt hållbart och jämlikt?

Klicka här för att komma till enkäten!

Sista svarsdag är 10 december 2021!

 

Kort information om kultur

Landskronas kulturutbud går att finna på olika platser i staden. Kulturen utövas och skapas av olika aktörer och medborgare som på olika sätt bidrar till kulturlivet. Landskronas kulturliv är viktigt både för landskronabor och för andra skåningar och nu har du chansen att vara med och påverka dess utveckling. Vi är därför tacksamma om du har möjlighet att besvara vår enkät.

Vad menar vi med kultur?

Kultur är våra upplevelser genom konst, musik, teater, dans samt genom berättande via media, traditioner och minnen. Kultur är också det egna kreativa skapandet och även hur vi formar vår livsmiljö genom form och design.

Hur besvaras enkäten?

Enkäten tar cirka 8 minuter att besvara. Du kommer till enkäten genom att följa länken ovan. När du har gått igenom alla frågor skickar du in enkäten.

Det är frivilligt att besvara enkäten. Alla svar är anonyma och kommer inte kunna kopplas till dig som person. Samtliga uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med GDPR.   

Så behandlar Landskrona stad dina personuppgifter

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du frågor eller funderingar om Kulturstrategin? Hör av dig då till oss!  
Har du frågor eller funderingar om Kulturstrategin? Hör av dig då till oss!

Elvira Sofic
Elvira.sofic@landskrona.se
Tel. 0418-47 31 05

Kulturförvaltningen 
Kultur@landskrona.se

Senast uppdaterad av Elvira Sofic KUL