Landskrona Foto

Landskrona Foto tar varje år in fotoutställningar, bedriver fotobibliotek och bevarande av fotografi. Vartannat år anordnar Landskrona Foto en fotofestival där besökare från hela världen deltar.

Landskrona Foto är en av de viktigaste institutionerna i Skandinavien för förmedling, forskning och bevarande av fotografi. De bärande pelarna för Landskrona Foto är utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet, en internationell fotofestival och stöd till samtida konstnärer.

Huvudman för verksamheten är Landskrona stads kulturnämnd, som har ett fast anslag i budgeten för grundfinansieringen. Därutöver mottar vi bidrag från regionala, nationella och nordiska kulturorganisationer liksom generöst stöd från många företag med intresse för verksamheten och för Landskrona.

Öppettider och mer information om Landskrona Foto 

Landskrona fotos logotype med propeller och kameralins

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Länk till hemsida  
Länk till hemsida

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt