Aktuell utställning

Just nu visas utställningen Entomolomani av konstnärerna Lisbeth Bank och Pernille Böggild på Landskrona konsthall.

Entomolomani  Lisbeth Bank och Pernille Böggild

Visas 20 januari–4 mars 2018


Fastnålade insekter mot en gul bakgrund

Naturen har alltid fascinerat människan samtidigt som naturen i alla tider har förändrats både av sig själv och genom påverkan från människan.

Entomolomani handlar om samlarmani, evolution och om hur nya arter uppstår. En ny natur skapas som en konsekvens av naturens känslighet. Utställningens överordande tema är entomologien och dess veteskapliga principer men också den entomologiska samlarnaturen infogat i ett konstnärligt, skulpturalt sammanhang.

Utställningen är organiserad runt ett tåg av vagnar som ger upphov till nya verk i konsthallens periferi. Material och metoder från den konstnärliga arbetsprocessen omvandlas och används i relation till konsthallens arkitektur och till de praktiska delar som används i utställningsbyggandet. Nya system och kategoriseringar uppstår och utmanar den traditionella biologiska vetenskapliga nomenklaturen. Ibland försvinner något längs vägen, går vilse och tappar kontrollen i en sällsam konstnärlig grundforskning.

I utställningen ingår insekter och insektsdelar från en insektssamling besående av 83 lådor, lådor som startade konstnärernas entomolomaniska process. I utställningen får vi ta del av kulturen runt samlandet som fenomen, långsamheten och det oändliga tålamodet i kombination med ett visst mått av besatthet.

Välkommen på vernissage lördagen den 20 januari kl. 12.00–17.00. Invigning kl. 14.00.


Söndagen den 4 februari kl. 14.00 arrangeras en guidad visning av utställningen på konsthallen. Ingen föranmälan krävs. Kostnadsfritt. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Besöksadress
Slottsgatan
Citadellområdet

Öppettider
Konsthallen är endast öppen under utställningsperiod (om inget annat anges)
Tisdag–söndag 12–17 
Måndag stängt

Konsthallens entré
0418-47 31 15

 

Evenemang på konsthallen  
Evenemang på konsthallen