Kommande utställningar

Kommande utställningar på Landskrona konsthall.

Carl Fredrik Reuterswärd –Tecknet. Ordet. Siffran.

Visas 12 oktober–25 november 2018

Inter-Alphabet, 1988. Carl Fredrik Reuterswärd Art Foundation.Vad vore ett språk utan mellanrum och skiljetecken? Carl Fredrik Reuterswärd blev under 50-talet bekant som poet och skrev fascinerade, fantastiska och förbryllande verk med poesi och prosa. Det konstnärliga arbetet med tecken, ord och skiljetecken fortsätter över åren. I denna utställning på Landskrona konsthall presenteras konstnären Carl Fredrik Reuterswärd och hans förhållande till dessa betydelsefulla delar av vårt språk. Bland annat visas verk som ”the Unseen Alphabeth” såväl som skulpturer av händer i teckenspråk och skulpturer som visar mellanrummet mellan bokstäverna. Detta är en spännande del av Carl Fredrik Reuterswärds konstnärskap som inte uppmärksammats så ofta.


Slöjd, Uttryck och Mångkultur!

Visas 8–16 december 2018

En utställning där över 650 elever från Landskronas samtliga 11 kommunala grundskolor tolkar sitt mångkulturella Landskrona via slöjden. I utställningen kommer man kunna se hur eleverna använt sig av slöjden som uttrycksmedel för att uttrycka och utforska områden som identitet, mångfalden, härkomst och globalisering. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Besöksadress
Slottsgatan
Citadellområdet

Öppettider
Konsthallen är endast öppen under utställningsperiod (om inget annat anges)
Tisdag–söndag 12–17 
Måndag stängt

Konsthallens entré
0418-47 31 15

Kalender konsthall 
Kalender konsthall