Föremålssamling

Gammaldags skor i guld. Landskrona museumLandskrona museums föremålssamling

Landskrona museums föremålssamling uppgår till ca 35 000 föremål. Den består till största delen av föremål med anknytning till Landskrona kommun. Föremålen ska - tillsammans med foton och arkivalier - ge en bild av det som har hänt och det som händer i Landskrona. Du kan läsa i våra policydokument för mer information angående insamling och gallring. 

I samlingen ingår bl.a. flyghistoriskt material med anknytning till Enoch Thulins Aeroplanfabrik, föremål från andra företag och verksamheter i Landskrona, hantverksföremål, möbler, kläder, leksaker, husgeråd, byggnadsdetaljer med mera. Insamlingen fortgår kontinuerligt genom såväl gåvor som inköp.


Ansvarig för föremålssamlingen är Åsa Karlsson

Sök i föremålssamlingen >

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Minnesbanken 
0418-47 31 25

Landskrona museum
0418-47 31 20

Senast uppdaterad av Caroline Larsson