Sökhjälp

Behöver du hjälp?

Om sökning 

I vår databas söker man med så kallad fritextsökning i samtliga fält. Det innebär att om du anger ”hu” i ett fält och trycker på knappen ”Sök”, så får du en träff om ord som hund, hundra, huvud, huvudsakligen etc finns registrerat i det fältet. Anger du bara en bokstav så får du då självfallet väldigt många träffar. 
Men du letar säkert efter något bestämt. För att avgränsa sökningen kan du söka i flera fält samtidigt. Om du t ex gör följande sökning: 

Gata: Regeringsgatan 
Fotograf: Borg Mesch 

Då får du som träff-resultat de 8 bilder som den kände sekelskiftesfotografen Emil Ragnar Borg Mesch tog på Regeringsgatan år 1900. 

I varje datapost över en bild finns ett särskilt anteckningsfält där vi skriver lite friare om uppgifter som hänger ihop med bilden. Det kan vara en förklaring till motivet, till vilka personer som finns med på bilden eller andra väsentliga uppgifter. Sökning i detta fält görs endast om fältet får ett sökvärde. Det visas genom en bock i kryssrutan ovanför fältet.  

Fälten 

Nummer är vår interna beteckning för att kunna särskilja bilderna från varandra. Även här görs en fritextsökning, vilket innebär att om du söker på 76, så får du träff på bild 76, 176, 1761, 1762 etc. 

Ämnesrubrik är tre fält i tre olika nivåer. Detta är vårt klasssificeringssystem. Här kan du endast söka efter de förvalda alternativen. Alla klasser har inte värden i alla tre nivåerna. 

Exempel på en klassificering: en bröllopsbild registreras i huvudnivån med ”Högtider”, i undernivå 1 med ”Familjehögtider” och i nivå två med ”Bröllop” 

Firma/Förening: Exempelvis Öresundsvarvet AB, Fram, Verdandi etc. 

Kommun: Ex. Landskrona 

Kommundel: Ex. Asmundtorp 

Gata: Ex. Regeringsgatan 

Kvarter: Ex. Saturnus 

Fotograf: Den som tagit bilden 

Fotodatum: Datum för fotograferingen, om vi känner till detta. I annat fall anges ”Saknas”. 

Anteckningsfält: Det fält där vi anger motiv och annat som är av intresse för att förstå bilden och dess sammanhang. 

Exempel 
För att se alla bilder från till exempel Asmundtorp: skriv Asmundtorp under rubriken ”Kommundel”.

För att se alla bilder från till exempel Storgatan: skriv Storgatan under rubriken ”Gata/väg/torg”.

För att avgränsa sökningen till att bara visa gatubilder, inte verksamheter eller interiörer i husen: välj dessutom BYGGNADER OCH BEBYGGELSE under rubriken ”Ämne”.

För att söka en viss fastighet: skriv gatans namn under rubriken ”Gator…” och skriv kvarterets namn under rubriken ”Kvarter…”. Det är sällan gatunummer finns angivna. Man bör därför inte söka på till exempel adressen Storgatan 24.

För att söka en person: skriv namnet i fältet under rubriken ”Anteckningar”. Somliga personer förekommer i många olika sammanhang. 
Man kan avgränsa sökningen genom att välja PORTRÄTT O PERSONHISTORIA under rubriken ”Ämne”.

För att söka efter ett företag: skriv namnet under ”Företag…” eller under ”Anteckningar”.

Söker man på Öresundsvarvet får man på det sättet väldigt många träffar. Man kan avgränsa sökningen genom att till exempel ange ett årtal. Ett annat sätt är att välja ARBETSLIV OCH NÄRINGAR under rubriken ”Ämne”, därefter välja Yrke och industri under rubriken ”Ämne, undergrupp 1” och till sist under rubriken ” Ämne, undergrupp 2” välja någon av grupperna bland ”Varv. ÖV”.

Söker man efter en viss yrkeskategori eller bransch väljer man först ARBETSLIV OCH NÄRINGAR, därefter väljer man bland undergrupp 1 och i vissa fall vidare bland undergrupp 2.

När man fyllt i önskade fält ska man klicka på Sök-knappen längst ner. 
Med hjälp av dessa exempel kan du säkert hitta egna kombinationer för att söka!

Du kan beställa bilder, men de får inte publiceras utan avtal med oss.


Sök i fotoarkivet >


 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall