Konstsamling

Färgglad målning av konstnären Nell Walden. Landskrona museums konstsamling

Landskrona museums konstsamling består av drygt 2500 verk. Det är målningar, reliefer, skulpturer och objekt. Tyngdpunkten ligger på det lokala planet. Inköp sker företrädesvis från lokala konstnärer.

En stor och viktig del av konstsamlingen är donationen från Nell Walden, prostdottern från Landskrona som kom att spela en mycket viktig roll inom Der Sturm. Nell Walden gifte sig 1912 med Herwarth Walden, grundaren av konsttidskriften Der Sturm. Der Sturm kom även att bli ett galleri och en mötesplats för tidens strömmingar inom kulturen. I donationen från Nell Walden finns större delen av hennes egen konstnärliga produktion samt korrespondens, trycksaker mm som rör Der Sturm. En stor samling verk av schweiziska konstnärer ingår också samt konstverk med anknytning till Der Sturm. 

Konsten i samlingen lånas ut / deponeras hos kommunala förvaltningar och institutioner genom kontakt med kulturförvaltningen.


Ansvarig för konstsamlingen är Birthe Wibrand

Sök i konstarkivet >


 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Minnesbanken 
0418-47 31 25

Landskrona museum
0418-47 31 20

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall