Pedagogik & forskning

Reklam är en spegling av sin tid! Reklam och reklamens uttryck bidrar till att forma, bekräfta och utmana våra föreställningar om hur vi ser på oss själva, varandra och vår omvärld.

Det är därför viktigt att känna till reklamens språk och få redskap för att kunna analysera, reflektera och kritiskt granska. Därför är kontakt med forskare och skolor en viktig del av rum för Reklam.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Rum för Reklam
reklam@landskrona.se

Minnesbanken 
0418-47 31 25

Landskrona museum
0418-47 31 20

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt