En Sv

Mitt på Ven

Tycho Brahe-muséet är beläget på platsen för den skånsk-danske astronomens anläggningar på ön Ven, mitt i Öresund.

Området består av utställningar i den före detta Allhelgonakyrkan, observatoriet Stjärneborg, en återskapad renässansträdgård, en idéhistorisk lekpark och en skalenlig planetstig. Lämningarna efter Brahes slott och observatorium är fasta fornlämningar på området. 

Tycho Brahe-muséet verkar för att sprida kunskap om Tycho Brahes tid på Ven och skapa intresse för hans livsverk. Detta görs genom utställningar, evenemang och pedagogisk verksamhet för allmänhet och skolor.

I slutet av 1500-talet hade Tycho ett avancerat forskningscentra på Ven med slott och observatorium.

Här gjordes banbrytande arbeten och upptäckter inom främst astronomin som legat till grund för vår moderna världsbild. På muséet kan du förundras över Tycho, både i vår utställning och på platserna där han bott och arbetat.

Tycho Brahes arbete gör muséet till en av de viktigaste vetenskapshistoriska platserna i norra Europa.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt