En Sv

En skildring av Tychos liv och verksamhet i ord och bild

Museets utställning om Tycho Brahes liv och vetenskap visas i den före detta Allhelgonakyrkan.

Nyhet!

Under 2018 arbetar Tycho Brahe-museet med att förnya och förbättra utställningen i den tidigare Allhelgonakyrkan. Den nuvarande utställningen är 12 år gammal och har tjänat väl, men både ny kunskap och nya förmedlingssätt har tillkommit under åren.

Den nya utställingen kommer att röra sig kring Tycho Brahe, både som individ och vetenskapsperson, samt vardags- och hovliv vid Uraniborg. Tycho Brahe är i första hand berömd för sitt astronomiska arbete, men detta är endast en bråkdel av hans samlade arbete. Därför önskar vi också belysa hans kompetenser som ingenjör, alkemist, astrolog m.m. Här får vi en inblick i hur vetenskap användes, utvecklades och sågs på under renässansen. Historien om Tycho Brahe är också historien om hur kunskap förändras. I samband med detta arbete ger Tycho Brahe-museet ut en antologi med den senaste forskning kring personen Tycho Brahe och hans vetenskaper och övriga verksamhet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Tycho Brahe-museet
Landsvägen 182 Ven


+ 46 (0) 418 47 31 09
tycho.brahe@landskrona.se


Öppettider
11 Maj–juni 11.00–16.00
Juli 11.00–17.00
Augusti 11.00-16.00
September 11.00–16.00
Öppet för bokade visningar året om.


Entrépriser