En skildring av Tychos liv och verksamhet i ord och bild

Museets utställning om Tycho Brahes liv och vetenskap visas i den före detta Allhelgonakyrkan.

Här finns originalföremål från Brahes verksamhet på Ven i form av byggnadsdetaljer från Uraniborg och Stjärneborg, en bok från det egna tryckeriet med papper från den kustbelägna kvarnen samt del av det trähjul som drev den senare anläggningen.

I utställningen finns även två rekonstruerade mätinstrument och två kortfilmer om slottet Uraniborg och om vetenskapsmän som Tycho och Copernicus. Modeller, interaktiva stationer och bilder knyter samman utställningen till en fascinerande helhetsbild av Tycho Brahes färgstarka liv och banbrytande arbeten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Tycho Brahe-museet
Landsvägen 182 Ven


+ 46 (0) 418 47 31 09
tycho.brahe@landskrona.se


Öppettider
Maj–juni 11.00–16.00
Juli 11.00–17.00
Aug–sept 11.00–16.00
Öppet för bokade visningar året om.


Entrépriser