En Sv

Ett underjordiskt observatorium

Ruinen av Tycho Brahes underjordiska observatorium är en av museets höjdpunkter. Här finns originallämningar av hans anläggningar på Ven.

Observatoriet byggdes 1584 som en mer väderskyddad observationsplats än de balkonger på slottet Uraniborg som fram till dess hyst Tychos instrument. Här gjorde Brahe och hans assistenter de mest exakta mätningarna av himlakropparnas positioner och rörelser fram tills dess. Dessa låg senare till grund för Johannes Keplers revolutionerande korrekta tolkning av vårt solsystem.

Liksom Tycho Brahes övriga byggnader raserades Stjärneborg. På 1900-talet grävdes dock lämningarna ut och täcktes med en rekonstruktion av de ursprungliga byggnaderna ovan jord. Där instrumenten stått finns nu skalenliga kopior.

På denna historiska plats visar vi en sju minuter lång ljud- och ljusföreställning som skildrar en natts observationer under Tychos ledning. Föreställningen startar en gång i kvarten - biljetter köps och platsbokning sker i museets entré.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt