En Sv

En rekonstruerad renässansträdgård

Runt Tycho Brahes slott Uraniborg fanns en häpnadsväckande botanisk trädgård. Den var enligt renässansens symbolideal formad i kvadrater, trianglar och cirklar.

Tanken var att trädgården skulle återge Edens lustgård. Här odlades frukter och örter som senare användes i Tycho Brahes alkemiska medicinarbeten. 

När Tycho lämnade Ven förstördes anläggningen successivt. Från och med 1990-talet har den dock till viss del återuppstått genom att två fjärdedelar rekonstruerats. Bland annat har växter som man vet funnits i danska slotts- och klosterträdgårdar på 1500-talet planterats.

Idag består trädgården av två delar. En kvartil är planterad så som vi tror att trädgården en gång såg ut. Den andra kvartilen presenterar planteringar satta efter växternas medicinska funktion och användingsområden. 

Trädgårdens återskapande är genomfört i ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anne-Marie Fäldt