Vi behöver behandla uppgifter om dig för att skicka Kulturmail till dig. De uppgifter vi behöver är din e-post. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Detta lämnar du genom att prenumerera på Kulturmail. Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden som du når genom Landskrona stads växel på telefonnummer 0418–47 00 00. Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418–47 00 00. Vi lagrar dina uppgifter så länge du prenumererar på Kulturmail. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke, och du har rätt att när som helst återta samtycket genom att avregistrera dig från utskick. Då upphör vi att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar inte sådan behandling som skett innan samtycket återkallades. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du också i vissa fall ha rätt till dataportabilitet. Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan skicka Kulturmail till dig.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson