Tävla under trädgårdsgillet med Flottaste flotten 2020

Vill ni skapa en flytande idéträdgård på årets Trädgårdsgille i Landskrona? Här finns mer information om flottbyggandet och hur anmälan sker.

Om Landskrona Trädgårdsgille
Varje år håller Landskrona stad en grön fest som i år sker den 7-8 augusti. Det bjuds på flytande idéträdgårdar på flottar i vallgraven, kreativa verkstäder för stora och små, musik, gröna samtal och mycket mer. 

Trädgårdsgillet lockar årligen omkring 10 000 besökare. 

Allt är med fri entré och sker i den vackra parken vid Konsthallen.

Flytande trädgårdar
I Citadellets vallgrav finns de flytande idéträdgårdarna, tio flottar som skapas av olika  företag och organisationer. Den flottaste flotten koras genom publikröstning. Vår erfarenhet är att flottarna är ett utmärkt sätt att visa sina idéer och marknadsföra sin verksamhet på.  

Flottarna i vallgraven 2017_Foto_Yasan Smadi

Vad kostar det?
Medverkande står för sina kostnader för flottens innehåll och uppbyggnad. 

Ett ekonomiskt stöd på upp till 5000 kronor kan ges till var och en av flottarna för uppmuntran till den kreativa processen. Stödet ges i efterhand efter överenskommelse.

Vid sen avanmälan tas en avgift om 1000 kr ut.

Anmälan
Anmälan sker via länken nedan. Fyll i önskemål om byggtider och eventuellt materialbehov. Skicka gärna en idébeskrivning på hur ni har tänkt er bygget, eventuellt tema eller skiss till kulturstod@landskrona.se. 

Anmäl er på landskrona.se/flottasteflotten.

Vid frågor kontakta Niclas Lundblad, samordnare för Trädgårdsgillet
E-post: niclas.lundblad@landskrona.se

Praktisk information

Tider
Måndag-torsdag: Ni bygger flotten under 2-3 timmarspass enligt schema.
Ange ett antal förslag på tider vid anmälan.
6–13/8 Flottarna visas i vallgraven. Röstning på flottarna sker fram till 8/8 kl. 14.00.
7-8/8 Trädgårdsgillet pågår med marknad (8/8) musik, verkstäder med mera.
8/8 Prisutdelning kl. 15.00.
Den flotte som fått flest publikröster vinner Trädgårdsgillets vandringspokal.
13/8 Flottarna tas upp (enligt schema, 1 timmespass per flotte).

Så här går det till att bygga flottarna
Till ert förfogande finns en flotte som är 3 x 3 meter. Det är den yta som är tillåten att bygga på. Flotten finns på plats i vallgraven vid en brygga och ni inreder den under 2-3 timmarspass enligt schema.
El till flotten kan bokas vid anmälan, ta med en 25 meters gummikabel (230 V).
Landskrona stads parkenhet tillhandahåller vissa typer av underlag, men ni måste ange vilka ni vill använda och hur mycket ni behöver vid anmälan.
Parkenhetens personal placerar flottarna i vallgraven, förankrar dem och sköter vattning vid behov. Material kan inte bytas ut under visningstiden så tänk på att bygga hållbart för hela visningsperioden.
En skylt med information sätts vid varje flotte. Röstning avgör vem som gjort den flottaste flotten som tar hem vandringspokalen.

Ett ekonomiskt stöd på upp till 5000 kronor ges till var och en av flottarna för uppmuntran till den kreativa processen. Stödet ges i efterhand efter överenskommelse.

Bra att tänka på 

• Flottarna ska betraktas på ett avstånd av minst tre meter från vallgravens kant. Planera utseendet efter det.
• Respektera byggtiden som är satt och var väl förberedda. 
• Belasta flotten jämnt, inte allt tungt på en sida. En flotte i vatten får en annan balans än en idéträdgård på fast mark. Natursten finns för att jämna ut mindre obalans.
• Förankring av allt material måste ske. Det går att skruva och spika i flotten.
• Vindfång kan bli problematiskt med ”stora segel” som kan påverka flotten.
• Området är öppet dygnet runt med viss bevakning. Landskrona stad ansvarar inte för skador eller stölder på utställda föremål, produkter eller dekorationer under utställningsperioden. Kontrollera att ni har en täckande försäkring.

Material till underlag som finns tillgängligt.
Ange önskemål om byggtider och eventuellt materialbehov i anmälan.
• Asfaltkross
• Träflis
• Jord
• Kullersten
• Gångbanegrus
• Natursten

Kontakta gärna Gata och Parkenheten för råd och byggtips kring ert flottbygge: 0418-470609.

Anmälningsformulär: landskrona.se/flottasteflotten
Hemsida: landskrona.se/tradgardsgille
Facebook: LandskronaTradgardsgille

Trädgårdsgillet arrangeras av Landskrona stad (Kulturförvaltningen och Teknik- och fritidsförvaltningen) i samarbete med föreningar och företag.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Landskrona trädgårdsgille
Niclas Lundblad, projektledare
Kulturförvaltningen
0418-47 00 00
niclas.lundblad@landskrona.se

 

Hitta hit  
Hitta hit

Konsthallsparken Landskrona

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout