Trädgårdsmarknad 2018

Här anmäler du ditt intresse för att delta i Trädgårdsgillets trädgårdsmarknad i formuläret längre ned på sidan. Du blir sedan kontaktad av Landskrona trädgårdssällskap via e-post.

Information om behandling av personuppgifter

För att kunna ta emot och administrera din intresseanmälan behöver vi ditt samtycke till att behandla dina uppgifter. De uppgifter som du lämnar kommer att kommer att hanteras av de medlemmar i Landskrona Trädgårdssällskap och den personal från Fritids- och kulturförvaltningen som arbetar med Landskrona Trädgårdsgille.  Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke men det påverkar inte den behandling som redan skett.

Du ger ditt samtycke genom att markera kryssrutan nedan.

Dina uppgifter kommer att sparas för att vi ska kunna kontakta dig om kommande Trädgårdsgillen. Uppgifterna sparas tills du anger att du inte längre är intresserad av att delta i Landskrona Trädgårdsgille. Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Kulturnämnden i Landskona stad. Du rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade och borttagna samt att efter ansökan få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig hos Kulturnämnden. Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen till Datainspektionen. Du når Kulturnämnden genom Landskrona stads växel på telefon 0418-47 00 00.

Kontaktuppgifter:
Kulturnämnden, Landskrona stad, 261 80 Landskrona
E-post: kommun@landskrona.se

Vi önskar också hyra: (Obs! Bokningen är bindande och betalas mot faktura i förskott. Fritids- och kulturförvaltningen, Landskrona stad, skickar fakturan.)
 
El (230 V, medtag egen kabel minst 25 m), kostnad 100 kr.
Plats i tält (begränsat antal platser), kostnad 1000 kr.
Antal bord. Kostnad 100 kr per bord, max 2 bord.
 
Faktureringsadress: (om annan än adressen avgiven ovan)
Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter.*
 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.