Kulturtrappan

Kulturutbud för skolan läsåret 2020/2021

Alla barn har rätt till kultur, oavsett skola och hemmamiljö!

Kulturtrappan är en modell framtagen med syfte att ALLA barn och elever i Landskrona stad ska få möta och arbeta med kultur under sin skoltid. Modellens utgångspunkt är läroplanernas intentioner för kultur i förskolan/skolan och alla barns rätt till kultur.

Kulturinstituionerna i kulturtrappan garanterar och lovar genom denna modell att kunna ta emot samtliga årskurser under läsåret, en del av programmen är dock tillgängliga endast under begränsade perioder.

Mentorer, ansvariga klasslärare och rektorer ansvarar för att deras klass/skolor ska få möjligheten att kunna ta del av Kulturtrappan under pågående läsår.

Kulturutbudet i trappan gäller för alla elever från årskurs F-6 i Landskronas skolor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt
Bokningsförfrågan  
Bokningsförfrågan

Vad vill ni boka?
Hur många är ni?
Vilket datum?

Film & teater
Peter Cemjack
peter.cemjack@landskrona.se

Kulturhistoria, konst & demokrati
Carita Hermansson
carita.hermansson@landskrona.se

Litteratur & språk
Aili Lindkvist
aili.lindkvist@landskrona.se

Kultur & vetenskap
Tycho Brahe-museet
tycho.brahe@landskrona.se

Senast uppdaterad av Caroline Larsson