Vårt mål - att du når dina!

På Öresundsgymnasiet Landskrona erbjuds både spets och bredd i utbildningen. Vi är en kommunal gymnasieskola som har alla de resurser som behövs för att garantera en riktigt bra utbildning.

Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola som erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas på skolan och genom våra internationella samarbeten.

Hos oss står du som elev i centrum. Vi har höga förväntningar på dig som elev då vi är övertygade om att alla kan lyckas i skolan. Tydlig struktur kring dina studier och regelbunden, individuell uppföljning är en förutsättning för att du ska lyckas nå eller överträffa dina mål. 

Med ett dussintal program med spjutspetsinriktningar kan du dessutom kombinera dina yrkesmässiga och akademiska ambitioner med idrottssatsningar inom ramen för NIU, LIU och Idrottsprofil.

Läs mer i vår broschyr >>

Öresundsgymnasiet kombinerar distansundervisning med undervisning på plats från den 2 november. Idrottsgymnasiet kör all undervisning digitalt. Berörda elever har fått information via skolorna. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Öresundsgymnasiet